You have a complaint against an EU institution or body?

Как Европейската комисия е обработила искане за публичен достъп до разменената с органите на държавите членки кореспонденция относно разпространението на медицински маски в контекста на пандемията от COVID-19