You have a complaint against an EU institution or body?

Непредоставяне на информация на кандидат от страна на Европейската комисия относно последващите действия във връзка с тръжната процедура „Борба с енергийната бедност в Йонийско-Адриатическия макрорегион“ (NoENER/C2/2017-463)