You have a complaint against an EU institution or body?

Твърдение за пропуск от страна на Европейската комисия да потвърди получаването на жалба за нарушение срещу Германия относно престъпления срещу човечеството