You have a complaint against an EU institution or body?

Твърдение за непредоставяне от страна на Европейската комисия на отговор на кореспонденция относно условията на поканата за подаване на оферти SMART 2019/0086