You have a complaint against an EU institution or body?

Как Европейската комисия е разгледала жалба за нарушение във връзка с положението на малолетните и непълнолетните лица, настанени в център за напускане в Дания