You have a complaint against an EU institution or body?

Липса на отговор от страна на Европейската комисия на жалба относно наличието на активиран въглерод във веществата, попадащи в обхвата на Регламента REACH