You have a complaint against an EU institution or body?

Твърдение за отказ на Европейската служба за подбор на персонал да насрочи нова дата за полагане на компютърни тестове от кандидат с увреждания