You have a complaint against an EU institution or body?

Paraskevas Nikiforos Diamandouros

Paraskevas Nikiforos Diamandouros

Paraskevas Nikiforos Diamandouros föddes den 25 juni 1942 i Aten, Grekland. Från 2003 till oktober 2013 var han ombudsman för Europeiska unionen (Europeiska ombudsmannen). Från 1998 till 2003 var han den första grekiska nationella ombudsmannen. Han är professor emeritus i komparativ statsvetenskap vid institutionen för statsvetenskap och offentlig förvaltning vid universitetet i Aten. Under åren 1995 till 1998 ledde han arbetet vid det grekiska nationella centrumet för samhällsvetenskaplig forskning (EKKE). Sedan 2012 är han gästprofessor vid College of Europe i Brygge. I maj 2014 valdes han in i grekiska akademien (nationella konst- och vetenskapsakademien).

Han tog kandidatexamen (B.A.) i statsvetenskap vid Indiana University i USA 1963 och därefter magisterexamen (M.A.) 1965, licentiatexamen (M.Phil.) 1969 och doktorsexamen (Ph.D.) 1972 i samma ämne vid Columbia University i USA. Innan han började arbeta vid universitetet i Aten 1988 undervisade och forskade han vid State University of New York respektive Columbia University (1973–1978). Från 1980 till 1983 tjänstgjorde han som direktör för utveckling vid Athens College i Aten i Grekland. Från 1983 till 1988 var han programdirektör för Västeuropa och Mellanöstern vid Social Science Research Council i New York. Från 1988 till 1991 var han direktör vid det grekiska institutet för internationella och strategiska studier i Aten, en politisk tankesmedja som inrättats med stöd från Ford- och MacArthurstiftelserna. Under 1997 var han gästprofessor i statsvetenskap vid Juan March-centrumet för högre studier i samhällsvetenskap (Madrid). År 2011 utnämndes han till hedersdoktor i juridik (honoris causa) av American College i Grekland.

Han har varit ordförande för den grekiska statsvetenskapliga föreningen (1992–1998) och för den amerikanska föreningen för moderna grekiska studier (1985–1988). Under 1999 och 2000 var han medlem i Greklands nationella kommission för de mänskliga rättigheterna respektive det nationella rådet för administrativa reformer. Mellan 1988 och 1996 var han en av ordförandena för underkommittén för Sydeuropa vid Social Science Research Council i New York, vars verksamhet finansierades genom anslag från Volkswagenstiftelsen. Han var också en av huvudredaktörerna för publikationsserien New Southern Europe, utgiven av Oxford University Press, Johns Hopkins Press och Palgrave. Han har erhållit forskningsanslag från Fulbrightstiftelsen och National Endowment for the Humanities (USA).

Han har skrivit mycket om syd- och sydösteuropeisk politik och historia, bland annat om Grekland och i synnerhet om demokratisering, stats- och nationsbyggande och förhållandet mellan kultur och politik, samt om ombudsmannainstitutionen och principerna för god förvaltningssed. Samlingsverk: The Politics of Democratic Consolidation: Southern Europe in Comparative Perspective, 1995. Parties, Politics and Democracy in the New Southern Europe, 2001. The European Ombudsman: Origins, Establishment, Evolution, 2005. Democracy and the State in the New Southern Europe, 2006. Spatial Conceptions of the Nation; Modernizing Geographies in Greece and Turkey, 2010. Monografier: The Origins of State-Building in Modern Greece, 1821–1828, 2002 (på grekiska) och Cultural Dualism and Political Change in Postauthoritarian Greece, 2000 (på grekiska).

Utmärkelser: Storkommendör av Fenixordern, Grekland, 2004. Förtjänstkors i guld, Polen, 2010. Riddare av hederslegionen, Frankrike, 2014.

Språk: Grekiska, engelska, franska, italienska, tyska, spanska, portugisiska. Hans fritidsintressen är bland annat att läsa och skriva, klassisk musik och film.

Images of Paraskevas Nikiforos Diamandouros