You have a complaint against an EU institution or body?

Jacob Söderman

Jacob Söderman

Född den 19 mars 1938, Helsingfors
Gift, tre barn

STUDIER
Juris kandidatexamen (Helsingfors Universitet) 1962
Notarietjänstgöring 1965
Juris licentiatexamen (Helsingfors Universitet) 1967

ARBETLIVSERFARENHET
Äldre lektor i socialrätt, Svenska social- och kommunalhögskolan 1965- 67
Direktör för Finlands svenska kommunalförbund 1967- 71
Chef vid avdelningen för arbetsskydd, Social- och hälsovårdsministeriet 1971-82
Landshövding i Nylands län (1,2 miljoner invånare) 1982-89
Riksdagens justitieombudsman i Finland 1989-95
Europeisk ombudsman 1995-2003

FÖRTROENDEUPPDRAG
Justitieminister 1971
Finlands representant i ILO:s styrelse 1972-75
Riksdagsman 1972-82
medlem av grundlagsutskottet, medlem av utrikesutskottet
Ordförande i tre regeringskommittéer för arbetsmiljöfrågor 1971-74
Social- och hälsovårdsminister ansvarig även för det nordiska samarbetet 1982
Ordförande för Internationella Chile-kommissionen
(Sammanträden i Helsingfors, Stockholm, Köpenhamn, Luxemburg, Mexiko City, Alger, Aten, Rom och Bologna) 1974-88
Ordförande för den parlamentariska kommittén för polisärenden 1984-86
Medlem av styrelsen för Internationella ombudsmannainstitutet 1991-92

UTMÄRKELSER
Finlands Vita ros orden 1988
Storkorset av Bernardo O'Higgins orden tilldelat av Chile 1993
Storkorset av Finlands Lejons orden 1995
Europeiska föreningen för informations utmärkelse för insatser för europeisk information 1996
Politie hedersdoktor vid Åbo Akademi 1998
Justitie hedersdoktor vid Lapplands Universitet 1999
Finska undervisningsministeriets särskilda utmärkelse för Europeiska ombudsmannens bidrag till informationsspridning 2000
Alexis de Tocqueville Priset, Europeiska institutet för offentlig förvaltning (EIPA) 2001
Riddare av Hederslegionen, Nationell orden utdelad av Frankrike 2002
J.V. Snellman Priset, Tidskrifternas Förbund r.f. 2002


INTERNATIONELLA  ARTIKLAR
1. Europarådet, Styrelseutskottet för mänskliga rättigheter
Helsingfors, 1990.09.07
Presentation av ombudsmannens arbete
2. Första ombudsmannakongressen i San Juan
San Juan, Puerto Rico 1991.05.08-10
"The Ombudsman and the judicial system"
3. Föreläsning inför sällskapet för baskiska studier
Bilbao 1991.11.07
"The Parliamentary Ombudsman: Roots and Future Prospects"
4. Internationell workshop för nationella människorättsinstitutioner
Paris 1991.10.07-09
"The Parliamentary Ombudsman and Human Rights in Finland"
5. Andra nationella symposiet (Capítulo Chileno del Pueblo)
Santiago, Chile 1991.11.14-15
"The Ombudsman in Transition: The European Experience"
6. Tredje internationella kollokviet för den latinamerikanska ombudsmannainstitutionen
Buenos Aires, Argentina 1991.11.19-21
"The Ombudsman in transition"
7. Symposium med anledning av 10-årsdagen för inrättandet av ombudsmannainstitutionen i Nederländerna
Haag, 1992.01.29
"The Ombudsman and the Judiciary"
8. Konferens för ombudsmän och andra liknande institutioner till försvar av de mänskliga rättigheterna i ESK-länderna
Madrid, 1992.05.29
"The non-judicial mechanism for the protection of the fundamental rights of persons in the sphere of the CSCE countries"
9. Artikel i "La Revue française de l'Administration Publique"
1992.11.24
"The tasks of the Finnish Ombudsman"
10. Mänskliga rättigheter i början av det 21 århundradet
Strasbourg, 1993.01.28-30
"Implementation of Human Rights, including the prevention of Human Rights violations"
11. Internationell konferens om ombudsmannainstitutionen
Ciudad de México, Mexiko, 1993.06.23-25
"The Ombudsman and the Judiciary"
12. De Europeiska ombudsmännens fjärde rundabordskonferens
Lissabon, 1994.04.16-18
"Cooperation between the Ombudsman and the Council of Europe"
13. Seminarium i Managua
Managua, Nicaragua, 1994.07.07-08
Avslutningsanförande
14. Den katalanska ombudsmannaninstitutionens 10-årsjubileum
Barcelona, 1994.11.21
"The role of the Ombudsman in a changing social environment"
15. Ombudsmannen och ursprungsfolken
Antigua, Guatemala 1995.01.12
Öppningsanförande
16. Internationellt ombudsmannamöte
San Salvador, El Salvador 1995.01.16-18
"The task of the Ombudsman in a changing world"
17. Fjärde kollokviet med anledning av 21-års jubileet
Maracaibo, Venezuela, 1995.05.31-06.21
"Combating corruption"
18. Första kongressen för "Iberoamerican Federation of the People, Attorneys, Commissioners and Chairmen of the Public Rights Commissions"
Queretar, Mexiko, 1996.05.15-19
"El origen de la Unión Europea y algunos datos fundamentales sobre ella"
19. Andra kongressen för "Iberoamerican Federation of the People, Attorneys, Commissioners and Chairmen of the Public Rights Commissions"
Toledo, Spanien 1997.04.14-16
"Derechos Ciudadanos y Procesos de Integración Económica : Reflexiones Críticas desde la Perspectiva de la Unión Europea"
20. Konferens över "Insyn i EUs förvaltning" organiserad av Lex Mundi
Oslo, Norge 1997.05.30-06.01
"Transparency and Public Access to Documents in the EU"
21. Seminar över "Insyn och öppenhet" organiserat av Europeiska institutet för offentlig förvaltning
Maastricht, Nederländerna 1997.09.18-19
'The role and impact of the European Ombudsman in access to documentation and the transparency of decision-making"
22. 25-årsdagen av inrättandet av "Médiateur de la République"
Sorbonne-Universitetet i Paris 1998.02.05
"La Médiation : Quel avenir ?"

Images of Jacob Söderman