You have a complaint against an EU institution or body?

P. Nikiforos Diamandouros

P. Nikiforos Diamandouros

P. Nikiforos Diamandouros sa narodil 25. júna 1942 v Aténach (Grécko). Od roku 2003 do októbra 2013 bol ombudsmanom Európskej únie (Európsky ombudsman). Od roku 1998 do roku 2003 bol prvým národným ombudsmanom Grécka. Je emeritným profesorom komparatívnej politiky na Katedre politických vied a verejnej správy Aténskej univerzity. Od roku 1995 do roku 1998 pôsobil ako riaditeľ a predseda gréckeho Národného strediska pre sociálny výskum (EKKE). Od roku 2012 pôsobí ako hosťujúci profesor na College of Europe (Bruggy). V máji 2014 bol zvolený do gréckej akadémie (t. j. do Národnej akadémie umení a vied).

Titul B.A. získal na Univerzite v Indiane (1963) a tituly M.A. (1965), M.Phil. (1969) a Ph.D. (1969) (1972) na Kolumbijskej univerzite. Pred nástupom na fakultu Aténskej univerzity v roku 1988 zastával učiteľské a výskumné pozície na Štátnej univerzite v New Yorku a na Kolumbijskej univerzite (1973 – 1978). Od roku 1980 do roku 1983 pôsobil ako riaditeľ pre rozvoj na Aténskej vysokej škole v Aténach (Grécko). Od roku 1983 do roku 1988 bol programovým riaditeľom pre západnú Európu a Blízky a Stredný Východ v Rade pre výskum v oblasti sociálnych vied v New Yorku. Od roku 1988 do roku 1991 bol riaditeľom gréckeho Inštitútu pre medzinárodné a strategické štúdie v Aténach, expertnej skupiny orientovanej na politiku financovanej z Fordovej a MacArthurovej nadácie. V roku 1997 pôsobil ako hosťujúci profesor politických vied v Stredisku Juana Marcha pre pokročilé štúdiá v oblasti sociálnych vied (Madrid). V roku 2011 získal titul doktora práv (honoris causa) na vysokej škole American College of Greece.

Pôsobil ako predseda gréckeho Združenia politických vied (1992 – 1998) a Združenia moderných gréckych štúdií v USA (1985 – 1988). V roku 1999 bol vymenovaný za člena Národnej komisie Grécka pre ľudské práva a v roku 2000 za člena gréckej Národnej rady pre reformu správy. V rokoch 1988 až 1996 pôsobil ako spolupredseda Podvýboru Rady pre sociálny vedecký výskum pre južnú Európu v New Yorku, ktorého činnosť bola financovaná z grantu nadácie Volkswagenu. Bol tiež spoločným generálnym redaktorom edície o novej južnej Európe vydávanej Oxford University Press, Johns Hopkins University Press a Palgrave. Bol príjemcom výskumných grantov Fulbrightovej a národnej nadácie pre humanitné vedy (USA).

Je autorom mnohých publikácií o politike a histórii južnej Európy a juhovýchodnej Európy vrátane Grécka a presnejšie o demokratizácii, budovaní štátu a národa a vzťahu medzi kultúrou a politikou, ako aj o inštitúcii ombudsmana a zásadách dobrej správnej praxe. Editované zväzky: The Politics of Democratic Consolidation: Southern Europe in Comparative Perspective, 1995; Parties, Politics and Democracy in the New Southern Europe, 2001; The European Ombudsman: Origins, Establishment, Evolution, 2005; Democracy and the State in the New Southern Europe, 2006; Spatial Conceptions of the Nation; Modernizing Geographies in Greece and Turkey, 2010. Monografie: Počiatky budovania štátu v modernom Grécku, 1821 – 1828, 2002 (v gréčtine) a Kultúrny dualizmus a politická zmena v postautoritárskom Grécku, 2000 (v gréčtine).

Vyznamenania: Veľmajster Fénixovho rádu, Grécko, 2004; Zlatý Kríž za zásluhy, Poľsko, 2010; Chevalier de la Légion d’Honneur (Rytier čestnej légie), Francúzsko, 2014.

Jazyky: grécky, anglicky, francúzsky, taliansky, nemecky, španielsky, portugalsky. K jeho záľubám patrí čítanie, písanie, vážna hudba a filmy.

Images of P. Nikiforos Diamandouros