You have a complaint against an EU institution or body?

P. Nikiforos Diamandouros

P. Nikiforos Diamandouros

P. Nikiforos Diamandouros blev født den 25. juni 1942 i Athen, Grækenland. Fra 2003 til oktober 2013 var han Den Europæiske Unions Ombudsmand (Europæisk Ombudsmand). Fra 1998 til 2003 var han Grækenlands første nationale ombudsmand. Han er emeritus professor i komparativ politik i afdelingen for statskundskab og offentlig forvaltning ved universitetet i Athen. Fra 1995 til 1998 var han leder af og formand for Grækenlands nationale center for social forskning (EKKE). Siden 2012 har han været gæsteprofessor ved Europakollegiet (Brügge). I maj 2014 blev han valgt til det græske akademi (= det nationale akademi for kunst og videnskab).

Han opnåede sin BA fra Indiana University (1963) og sin MA (1965), M.phil. (1969) og ph.d. (1972) fra Columbia University. Inden han sluttede sig til lærerstaben ved universitetet i Athen i 1988, underviste og forskede han på henholdsvis State University of New York og Columbia University (1973-78). Fra 1980 til 1983 var han ansat som chef for udvikling ved Athens College, Athen, Grækenland. Fra 1983 til 1988 var han programleder for Vesteuropa og for Nær- og Mellemøsten ved Social Science Research Council, New York. Fra 1988 til 1991 var han chef for det græske institut for internationale og strategiske studier i Athen, en policy-tænketank finansieret af Ford and MacArthur Foundations. I 1997 var han gæsteprofessor i statskundskab ved Juan March-centret for videregående studier i samfundsvidenskab (Madrid). I 2011 fik han tildelt en æresdoktorgrad (honoris causa) i jura ved American College of Greece.

Han har været formand for Greek Political Science Association (1992-98) og Modern Greek Studies Association of the United States (1985-88). I 1999 og 2000 blev han udpeget som medlem af henholdsvis Grækenlands nationale kommission for menneskerettigheder og det nationale råd for forvaltningsreform. Mellem 1988 og 1996 var han medformand for det sydeuropæiske underudvalg i Social Science Research Council, New York, hvis aktiviteter blev finansieret af Volkswagen Foundation. Derudover var han medchefredaktør på "The Series on the New Southern Europe" udgivet af Oxford University Press, Johns Hopkins University Press og Palgrave. Han har modtaget forskningslegater fra Fulbright og National Endowment for the Humanities.

Han har skrevet om syd-, øst- og sydøsteuropæisk politik og historie, herunder Grækenland, og særligt om demokratisering, stats‐ og nationsbygning og forholdet mellem kultur og politik samt ombudsmandsinstitutionen og principper om god forvaltningsskik. Antologier: The Politics of Democratic Consolidation: Southern Europe in Comparative Perspective, 1995; Parties, Politics and Democracy in the New Southern Europe, 2001; The European Ombudsman: Origins, Establishment, Evolution, 2005; Democracy and the State in the New Southern Europe, 2006; Spatial Conceptions of the Nation; Modernizing Geographies in Greece and Turkey, 2010. Monografier: The Origins of State-Building in Modern Greece, 1821-1828, 2002 (på græsk) og Cultural Dualism and Political Change in Postauthoritarian Greece, 2000 (på græsk).

Ordener: Grand Commander of the Order of the Phoenix, Grækenland, 2004; Golden Cross of Merit, Polen, 2010; Chevalier de la Légion d’Honneur, Frankrig, 2014.

Sprog: Græsk, engelsk, fransk, italiensk, tysk, spansk, portugisisk. Hans hobbyer omfatter litteratur, at skrive, klassisk musik og film.

Images of P. Nikiforos Diamandouros