You have a complaint against an EU institution or body?

P. Nikiforos Diamandouros

P. Nikiforos Diamandouros

P. Nikiforos Diamandouros se narodil 25. června 1942 v Aténách v Řecku. Od roku 2003 do října roku 2013 vykonával funkci veřejného ochránce práv Evropské unie (evropského veřejného ochránce práv). V letech 1998 až 2003 byl prvním národním veřejným ochráncem práv v Řecku. Je emeritním profesorem srovnávací politiky na katedře politologie a veřejné správy Athénské univerzity. V letech 1995 až 1998 byl ředitelem a předsedou Řeckého národního střediska pro sociální výzkum (EKKE). Od roku 2012 působí jako hostující profesor na Evropské univerzitě (v Bruggách). V květnu roku 2014 byl zvolen do řecké akademie (národní akademie umění a věd).

Bakalářský titul získal na Univerzitě v Indianě (1963) a magisterský titul (1965) i tituly M.Phil. (1969) a Ph.D. (1972) na Kolumbijské univerzitě. Před tím, než se v roce 1988 stal vyučujícím na Athénské univerzitě, vyučoval a prováděl výzkum na Státní univerzitě v New Yorku a na Kolumbijské univerzitě (1973–1978). V letech 1980 až 1983 byl ředitelem vývoje na Athénské akademii v Řecku. V letech 1983 až 1988 byl programovým ředitelem pro západní Evropu a pro Blízký a Střední východ Rady pro výzkum ve společenských vědách v New Yorku. V letech 1988 až 1991 působil jako ředitel řeckého Institutu pro mezinárodní a strategická studia v Aténách, politicky orientované výzkumné organizace financované Fordovou a MacArthurovou nadací. V roce 1997 byl hostujícím profesorem politologie v Centru Juana Marche pro vyšší studia společenských věd (Madrid). V roce 2011 mu byl udělen čestný titul doktora práv na Americké univerzitě v Řecku.

Byl předsedou řecké Asociace pro politologii (1992–1998) a Asociace moderních řeckých studií ve Spojených státech (1985–1988). V letech 1999 a 2000 byl členem řecké národní komise pro lidská práva a národní rady pro správní reformu. V letech 1988 až 1996 byl spolupředsedou podvýboru pro jižní Evropu Rady pro výzkum ve společenských vědách v New Yorku, jehož činnost byla financována Nadací Volkswagenu. Byl také jedním z redaktorů série knih o nové jižní Evropě (Series on the New Southern Europe), kterou vydala nakladatelství Oxford University Press, Johns Hopkins University Press a Palgrave. Obdržel grant Fulbrightova programu a Národní (americké) nadace pro výzkum v oblasti humanitních věd.

Je autorem mnoha publikací o politice a historii jižní, východní a jihovýchodní Evropy včetně Řecka, konkrétněji o demokratizaci, budování státu a národa, vztahu mezi kulturou a politikou a také o instituci veřejného ochránce práv a zásadách řádné správní praxe. Sborníky: The Politics of Democratic Consolidation: Southern Europe in Comparative Perspective, 1995; Parties, Politics and Democracy in the New Southern Europe, 2001; The European Ombudsman: Origins, Establishment, Evolution, 2005; Democracy and the State in the New Southern Europe, 2006; Spatial Conceptions of the Nation; Modernizing Geographies in Greece and Turkey, 2010. Monografie: Počátky budování státu v moderním Řecku, 1821-1828, 2002 (v řečtině) a Kulturní dualismus a politické změny v post-autoritářském Řecku, 2000 (v řečtině).

Vyznamenání: velkokomandér Řádu Fénixe, Řecko, 2004; Zlatý kříž za zásluhy, Polsko, 2010; rytíř Řádu čestné legie, Francie, 2014.

Jazyky: řečtina, angličtina, francouzština, italština, němčina, španělština, portugalština. Mezi jeho záliby patří čtení, psaní, vážná hudba a filmy.

Images of P. Nikiforos Diamandouros