You have a complaint against an EU institution or body?

П. Никифорос Диамандурос

П. Никифорос Диамандурос

П. Никифорос Диамандурос е роден на 25 юни 1942 г. в Атина, Гърция. От 2003 г. до октомври 2013 г. изпълнява длъжността омбудсман на Европейския съюз (Европейски омбудсман). От 1998 до 2003 г. г-н Диамандурос е първият национален омбудсман на Гърция. Той е професор емеритус по сравнителна политика във Факултета по политически науки и публична администрация в Атинския университет. От 1995 до 1998 г. работи като директор и председател на Гръцкия национален център за социални изследвания (EKKE). От 2012 г. насам е гостуващ професор в Колежа на Европа (Брюж). През май 2014 г. е избран за член на Гръцката академия (Националната академия на изкуствата и науките).

Г-н Диамандурос завършва с бакалавърска степен Университета на Индиана (1963 г.) и получава магистърски степени M.A. (1965 г.), M.Phil. (1969 г.) и степен доктор на науките (1972 г.) от Колумбийския университет. Преди да започне преподавателска работа в Атинския университет през 1988 г., той работи като преподавател и изследовател в Нюйоркския държавен университет и Колумбийския университет (1973—1978 г.). От 1980 до 1983 г. работи като директор по развитието в Атинския колеж в Атина, Гърция. От 1983 до 1988 г. е програмен директор за Западна Европа и Близкия и Средния изток в Изследователския съвет по социални науки в Ню Йорк. От 1988 до 1991 г. работи като директор на Гръцкия институт за международни и стратегически изследвания в Атина — експертен център за изследвания на политиките, финансиран от фондациите „Форд“ и „Макартър“. През 1997 г. е гостуващ професор по политически науки в Центъра за изследвания в областта на социалните науки „Хуан Марч“ в Мадрид. През 2011 г. получава научна степен доктор по право (honoris causa) от Американския колеж в Гърция.

Бил е председател на Гръцката асоциация по политология (1992—1998 г.) и на Асоциацията за съвременни гръцки изследвания в Съединените щати (1985—1988 г.). През 1999 и 2000 г. е избран за член съответно на Гръцката национална комисия по правата на човека и на Националния съвет за административни реформи. През периода между 1988 и 1996 г. е съпредседател на подкомисията за Южна Европа на Съвета за научни изследвания по социални науки, Ню Йорк, чиято дейност се финансира от Фондация „Фолксваген“. Наред с това изпълнява съвместно функциите на главен редактор на поредица публикации, посветени на новата Южна Европа, публикувани от университетските издателства „Оксфорд“ и „Джон Хопкинс“ и издателство „Палгрейв“. Лауреат е на изследователски стипендии от фондация „Фулбрайт“ и Националната фондация за хуманитарни науки (САЩ).

Г-н Диамандурос е автор на множество публикации, посветени на политиката и историята на Южна, Източна и Югоизточна Европа, включително Гърция, и по-специално относно процесите на демократизация, изграждане на държавата и нацията, взаимовръзките между културата и политиката, както и относно институцията на омбудсмана и относно принципите на добрата административна практика. Редактор е на следните публикации: The Politics of Democratic Consolidation: Southern Europe in Comparative Perspective (Политически аспекти на демократичното консолидиране: Южна Европа в сравнителна перспектива), 1995 г.; Parties, Politics and Democracy in the New Southern Europe (Партии, политика и демокрация в новата Южна Европа), 2001 г.; The European Ombudsman: Origins, Establishment, Evolution (Европейският омбудсман: произход, утвърждаване, развитие), 2005 г.; Democracy and the State in the New Southern Europe (Демокрацията и държавата в новата Южна Европа), 2006 г.; Spatial Conceptions of the Nation; Modernizing Geographies in Greece and Turkey (Пространствени концепции за нацията; Модерна география на Гърция и Турция), 2010 г. Монографии: The Origins of State-Building in Modern Greece, 1821-1828 (Произход на държавното строителство в съвременна Гърция, 1821—1828 г.), 2002 г. (на гръцки език) и Cultural Dualism and Political Change in Postauthoritarian Greece (Културен дуализъм и политически промени в посттоталитарна Гърция), 2000 г. (на гръцки език).

Отличия: Командир на Ордена на феникса, Гърция, 2004 г.; Златен кръст за заслуги, Полша, 2010 г.; Кавалер на Ордена на почетния легион, Франция, 2014 г.

Езикови умения: гръцки, английски, френски, италиански, немски, испански, португалски език. В свободното си време се занимава с четене, писане, класическа музика и кино.

Images of П. Никифорос Диамандурос