Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Onderzoeken doorzoeken

Zaak
Datum marge
Trefwoorden
Of probeer oude trefwoorden (voor 2016)

1 - 20 van 725 resultaten weergeven

Besluit over de weigering van de Europese Commissie om openbare toegang te verlenen tot documenten betreffende een audit van de pelagische en tonijnvisserij in Ierland (zaak 757/2022/MIG)

Vrijdag | 16 september 2022

De zaak betrof de weigering van de Europese Commissie om de klachtindiener toegang te verlenen tot documenten betreffende een audit van de Commissie en een administratief onderzoek door de Ierse autoriteiten, die voor de Commissie aanleiding waren om het Ierse controleplan voor het wegen van visserijproducten in te trekken. De Commissie voerde aan dat de follow-up van de audit nog gaande is en dat de openbaarmaking van de documenten de bescherming van het doel van inspecties, onderzoeken en audits zou ondermijnen.

De Ombudsman heeft vastgesteld dat de Ierse autoriteiten de aanbevelingen van de Commissie nog niet hebben uitgevoerd en bijgevolg de door haar vastgestelde tekortkomingen nog niet hebben opgelost. Dit betekent dat de follow-up van de audit nog niet ten einde is. Aangezien de Commissie een inbreukprocedure tegen Ierland zou kunnen inleiden indien deze tekortkomingen niet naar behoren worden aangepakt, vond de Ombudsman het redelijk dat de Commissie zich baseert op een algemeen vermoeden van niet-openbaarmaking. De Ombudsman vond ook dat de argumenten van de klachtindiener niet van dien aard waren dat openbaarmaking een hoger openbaar belang zou dienen.

In het licht hiervan concludeerde de Ombudsman dat de weigering van de Commissie om het publiek toegang te verlenen tot de documenten in kwestie gerechtvaardigd was. De Ombudsman sloot het onderzoek af met de vaststelling dat er geen sprake was van wanbeheer.