Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Onderzoeken doorzoeken

Zaak
Datum marge
Trefwoorden
Of probeer oude trefwoorden (voor 2016)

1 - 20 van 286 resultaten weergeven

Decision on how the European Parliament assessed the qualifications and the professional experience of a candidate in a selection procedure for intercultural and language professionals (case 2133/2021/KT)

Donderdag | 15 december 2022

The case concerned a selection procedure organised by the European Parliament to recruit ‘intercultural and language professionals’. The complainant considered that the score he received in the ‘talent evaluator’ stage of the procedure, which aimed to evaluate candidates’ qualifications and professional experience, did not represent an accurate assessment of his relevant professional experience and his studies in the field.

The Ombudsman found no manifest error in how the selection board assessed the complainant’s talent evaluator and closed the inquiry with a finding of no maladministration. She identified some elements for Parliament to consider in future procedures and drew Parliament’s attention to them.

Besluit over de wijze waarop de Europese Commissie een openbare raadpleging heeft gehouden over het initiatief inzake duurzame corporate governance (zaak 1956/2021/VB)

Maandag | 12 december 2022

De klagers, een aantal maatschappelijke organisaties, waren bezorgd over de wijze waarop de Europese Commissie een openbare raadpleging heeft gehouden met betrekking tot het initiatief inzake duurzame corporate governance, dat erop is gericht bedrijven aan te zetten tot een betere aanpak van duurzaamheidskwesties in hun activiteiten. De klagers voerden met name aan dat de Commissie in het kort na afsluiting van de openbare raadpleging gepubliceerde samenvattende feitenverslag de standpunten van de burgers die via online-campagneplatforms hebben gereageerd, niet correct heeft weergegeven.

De Ombudsman vond het betreurenswaardig dat de Commissie niet voor een burgervriendelijker aanpak had gekozen voor haar verslaggeving over de raadpleging, met name door meer informatie te verstrekken over de ontvangen antwoorden van degenen die aan de campagnes hadden deelgenomen. De beslissing van de Commissie om in het feitelijke samenvattingsverslag helemaal geen verslag te doen van de inhoud van de reacties op de campagne, brengt het risico met zich mee dat organisaties worden ontmoedigd om in de toekomst campagnes op te zetten. Dit zou afbreuk doen aan het vermogen van openbare raadplegingen om standpunten van het publiek te verzamelen en aan de betrokkenheid van de burgers bij het besluitvormingsproces.

Aangezien de Commissie inmiddels het daaruit voortvloeiende voorstel voor een richtlijn inzake passende zorgvuldigheid in het bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid heeft aangenomen, is verder onderzoek naar deze kwestie niet gerechtvaardigd. De Ombudsman heeft de Commissie echter een suggestie voor verbetering gedaan om ervoor te zorgen dat zij, in haar verslagen over de resultaten van openbare raadplegingen in de toekomst, betere informatie verstrekt over de antwoorden die van burgers werden ontvangen via campagneplatforms. De Ombudsman stelde ook voor dat de Commissie duidelijke informatie verstrekt aan organisaties over de wijze waarop in het kader van raadplegingen het best rekening kan worden gehouden met de reacties die zij via campagnes verzamelen.

Decision on how the European Border and Coast Guard Agency (Frontex) dealt with a complaint about alleged irregularities in two selection procedures for contract staff (RCT-2017-00048 and Frontex/17/CA/FGIII/26.1) (case 174/2021/KT)

Woensdag | 30 november 2022

The complainant took part in two selection procedures for contract staff, organised by the European Border and Coast Guard Agency (Frontex) in 2018 and 2019. He was dissatisfied with how Frontex dealt with his administrative complaint about the evaluation of his application in the 2018 selection procedure, in which he was unsuccessful. He also complained that Frontex had failed to reply to his request for feedback regarding the 2019 selection procedure.

In the course of the inquiry, Frontex provided the complainant with feedback regarding the 2019 selection procedure. As regards the 2018 selection procedure, the Ombudsman found nothing to suggest a manifest error in how Frontex had assessed the complainant’s application. However, the Ombudsman considered that Frontex had not dealt with the complainant’s administrative complaint in an entirely satisfactory manner.

Given that the inquiry revealed no manifest error of assessment, the Ombudsman considered that no additional inquiries would be justified into that aspect of the complaint. The Ombudsman suggested, however, that Frontex improve how it communicates to applicants the redress possibilities in the context of its staff selection procedures, as well as how it processes and keeps records of complaints by unsuccessful applicants.

Decision on how the Translation Centre for the Bodies of the European Union (CdT) evaluates tenders in procurement procedures for the provision of translation services (case 1841/2021/ABZ)

Woensdag | 09 november 2022

The case concerned how the Translation Centre for the Bodies of the European Union (CdT) evaluated tenders in two procurement procedures for the provision of translation services. The complainant argued that the CdT was inconsistent in its evaluation, given that it had assessed its tenders differently in the past. It also argued that the CdT had wrongly assessed the complainant’s tenders against two criteria set out in the calls for tenders.

The Ombudsman found that the CdT correctly followed the methodology it put in place for assessing the tenders in the two procedures. She also took the view that there was no indication of a manifest error in how the CdT assessed the complainant’s tenders.

On that basis, the Ombudsman considered that there was no maladministration by the CdT and she closed the case. Nevertheless, the Ombudsman trusts that the CdT will provide more detailed information to tenderers about its assessment in future procedures, as clearer information at an early stage may reduce the risk of complaints such as the one that led to this inquiry.

Besluit over de vraag of de Ombudsman een onderzoek kan instellen naar de wijze waarop het Hof van Justitie van de Europese Unie is omgegaan met bezorgdheid over de naleving van de gedragscode voor leden van het Hof (zaak 1072/2021/NH)

Maandag | 27 juni 2022

De zaak betrof publieke uitlatingen van een advocaat-generaal van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) over het ontwerp voor een wet inzake digitale markten tijdens het wetgevingsproces. De indiener van de klacht, een consumentenorganisatie, was van mening dat het HvJ-EU deze mogelijke schending van zijn gedragscode niet naar behoren had behandeld.

De Ombudsman stelde een reeks vragen aan het HvJ-EU. Het HvJ-EU voerde aan dat de Ombudsman niet het mandaat had om de klacht te onderzoeken, omdat ze betrekking had op de rechterlijke rol van het Hof.

Het standpunt van de Ombudsman over het mandaat van deze instantie verschilde van het standpunt van het HvJ-EU. Aangezien verder onderzoek echter niet zinvol zou zijn, heeft de Ombudsman de zaak gesloten.

Decision on how the European Personnel Selection Office (EPSO) responded to concerns regarding the composition of an interview panel in a selection procedure for EU staff in the field of taxation (case 1169/2020/KT)

Donderdag | 23 juni 2022

The case concerned how the European Personnel Selection Office (EPSO) assessed a candidate in an interview in the context of a procedure for recruiting EU civil servants in the field of taxation. The complainant considered that his low score in the interview was due to the fact that the interview panel did not include any expert in taxation. He was dissatisfied with how EPSO addressed his concerns.

In the course of the inquiry, EPSO provided adequate clarifications about the expertise of the selection board. The Ombudsman found nothing to suggest a manifest error in how EPSO had carried out the interview. The Ombudsman therefore closed the inquiry with a finding of no maladministration.