Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Onderzoeken doorzoeken

Zaak
Datum marge
Trefwoorden
Of probeer oude trefwoorden (voor 2016)

1 - 20 van 668 resultaten weergeven

Decision on how the European Parliament dealt with a contractual issue with a conference interpreter (joint cases 1643/2022/TM and 2036/2022/TM)

Donderdag | 04 mei 2023

The complainant is a freelance interpreter who raised concerns about how the European Parliament complied with its contractual obligations in relation to the provision of remote interpretation services to the European Parliament during the COVID-19 pandemic.

The Ombudsman took the view that the Parliament had provided reasonable explanations for its position and closed the inquiry with a finding of no maladministration.

Decision on how the European Commission dealt with complaints that Spain is in breach of EU law concerning fixed-term employment contracts (case 1813/2022/PGP)

Donderdag | 20 april 2023

The case concerned information provided by the European Commission about the status of two infringement complaints.

The Ombudsman found that the Commission could have provided more comprehensive information about the status of one of the complaints, notably in relation to the ongoing ‘multiple complaints procedure’ covering some of the issues raised in that complaint. However, it dealt with the complaints in a reasonable manner.

The Ombudsman closed the inquiry with a finding of no maladministration.

Besluit over kwesties in verband met de wijze waarop het Europees grens- en kustwachtagentschap (Frontex) met burgers communiceert over zijn portaal voor toegang tot documenten (gevoegde zaken 1261/2020 en 1361/2020)

Donderdag | 15 december 2022

De zaak betrof voornamelijk het besluit van Frontex om niet meer per e-mail te communiceren met personen die om publieke toegang tot documenten vragen. Frontex verplicht verzoekers zijn onlineportaal te gebruiken. Dit veroorzaakt problemen voor verzoekers, die gemakkelijk zouden kunnen worden vermeden, en voor platforms voor online transparantie die maatschappelijke organisaties hebben opgezet om het doel van de EU om zo open mogelijk te werken, te helpen bevorderen.

De Ombudsman kon geen rechtvaardiging vinden voor het besluit van Frontex. Zij deed de aanbeveling dat Frontex verzoekers de mogelijkheid moet bieden per e-mail met Frontex te communiceren, zonder gebruik te maken van zijn thans voorgeschreven portaal voor toegang tot documenten. Voorts verzocht zij Frontex  kennis te nemen van de beste praktijken die de Europese Commissie in dit verband  voor haar nieuwe portaal voor publieke toegang heeft vastgesteld, en deze beste praktijken zo spoedig mogelijk toe te passen.

De Ombudsman stelde verder voor dat Frontex de nodige middelen inzet voor de behandeling van het grote aantal toegangsverzoeken die het waarschijnlijk regelmatig zal ontvangen. Zij stelde ook voor dat Frontex een gedetailleerde handleiding opstelt over hoe het agentschap omgaat met verzoeken om toegang van het publiek, en die handleiding publiceert.

Frontex wees de aanbeveling van de Ombudsman om verzoekers de mogelijkheid te bieden om via e-mail met het agentschap te communiceren van de hand. Frontex heeft ook niet inhoudelijk gereageerd op de suggestie om kennis te nemen van de desbetreffende beste praktijken van de Europese Commissie en deze toe te passen.

De Ombudsman sluit het onderzoek derhalve met de constatering dat er sprake is van wanbeheer.

Met betrekking tot de andere suggesties van de Ombudsman heeft Frontex verklaard dat het onlangs een bijkomende halftijdse post had toegewezen aan de behandeling van verzoeken om toegang tot documenten, en aangekondigd dat het een handleiding zal opstellen, zoals voorgesteld door de Ombudsman. Eerder in het onderzoek heeft Frontex gevolg gegeven aan de voorstellen van de Ombudsman om zijn auteursrechtverklaring te herzien en om documenten in zijn accounts voor openbare toegang gedurende twee jaar beschikbaar te maken. Het agentschap heeft ook toegezegd een speciaal e-mailadres in te voeren voor het indienen van bezwaarschriften.