Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Onderzoeken doorzoeken

Text zoeken

Soort document

Betrokken instelling

Soort schikking

Zaaknummer

Taal

Datum marge

Trefwoorden

Andere institutionele aangelegenheden

Of probeer oude trefwoorden (voor 2016)

1 - 20 van 553 resultaten weergeven

Besluit in zaak 652/2020/MIG over de weigering van de Europese Commissie om het publiek toegang te verlenen tot correspondentie met de regering van het Verenigd Koninkrijk over de voordracht van een kandidaat-lid van de Commissie

Maandag | 28 september 2020

De zaak had betrekking op een verzoek tot het verlenen van toegang aan het publiek tot vier brieven die de Europese Commissie heeft uitgewisseld met het Verenigd Koninkrijk betreffende het nalaten door het Verenigd Koninkrijk om een kandidaat-lid van de Commissie voor te dragen na de Europese verkiezingen. De Commissie heeft de toegang geweigerd op grond van het feit dat er een inbreukprocedure over deze zaak liep tegen het Verenigd Koninkrijk.

De Ombudsvrouw heeft als oplossing voorgesteld dat de Commissie toegang zou verlenen tot de betreffende documenten, gelet op de gewijzigde situatie in die zin dat het Verenigd Koninkrijk de EU heeft verlaten. De Commissie ging akkoord met het voorstel van de Ombudsvrouw en de zaak is gesloten en gemarkeerd als opgelost.