Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Onderzoeken doorzoeken

Zaak
Datum marge
Trefwoorden
Of probeer oude trefwoorden (voor 2016)

1 - 20 van 104 resultaten weergeven

Decision on how the European Commission dealt with a request for public access to a letter concerning a report on an investigation into a fatal train accident in Spain (cases 710/2022/OAM and 716/2022/OAM)

Woensdag | 09 november 2022

The cases concerned how the European Commission dealt with two requests for public access to a letter sent by the Spanish authorities to the Commission concerning a report by the EU Agency for Railways in relation to a train accident in Spain in which 79 people died. The Commission initially refused access to the requested letter. The complainants asked the Commission to reconsider its position, but did not receive a final reply to their requests within the applicable deadlines.

The Ombudsman asked the Commission to reply without delay to the complainants’ requests. The Ombudsman inquiry team also inspected the letter in question. Based on the review of the letter, the Ombudsman was not convinced by the Commission’s arguments to refuse public access and asked to meet with the Commission to obtain more information.

The complainants informed the Ombudsman that, in the meantime, the letter had been disclosed by the Spanish authorities at national level. Since both complainants have now obtained access, no further inquiries into these cases are justified and the Ombudsman closes them.

Besluit over de weigering van het Uitvoerend Agentschap innovatie en netwerken (INEA) om het publiek volledige toegang te verlenen tot een document in verband met het project voor de basistunnel tussen Lyon en Turijn (zaak 465/2021/VB)

Donderdag | 27 januari 2022

De zaak had betrekking op de weigering van het Uitvoerend Agentschap innovatie en netwerken (INEA) om het publiek volledige toegang te verlenen tot een wijziging van een subsidieovereenkomst in verband met het project voor de basistunnel tussen Lyon en Turijn. Het INEA betoogde dat de volledige openbaarmaking van het document de commerciële belangen van de bij het project betrokken entiteiten zou schaden en de privacy en integriteit van personen zou ondermijnen.

Op basis van een inspectie van het gevraagde document was de Ombudsvrouw van mening dat er een hoger openbaar belang bestond in het openbaar maken van informatie met betrekking tot vertragingen in de voltooiing van het project. De Ombudsvrouw stelde daarom voor aan het Europees Uitvoerend Agentschap klimaat, infrastructuur en milieu (Cinea), dat het INEA op 1 april 2021 opvolgde en verving, om zijn standpunt betreffende het verzoek van klager te herzien, met het oog op het verlenen van de breedst mogelijke publieke toegang.

In zijn antwoord stemde het Cinea ermee in ruimere toegang tot het document te verlenen. Het agentschap betoogde echter dat verdere openbaarmaking de openbare veiligheid zou ondermijnen. Het agentschap merkte ook op dat de uitzondering ten behoeve van de openbare veiligheid in de EU-wetgeving inzake de toegang van het publiek tot documenten absoluut is en niet door een openbaar belang terzijde kan worden geschoven.

De Ombudsvrouw merkte op dat het agentschap voordien geen beroep had gedaan op de uitzondering betreffende de openbare veiligheid en achtte de door het Cinea in die zin gegeven motivering ontoereikend. Zij stelde daarom voor dat het Cinea klager een passende motivering zou verstrekken ter ondersteuning van de toepassing van de uitzondering ten behoeve van de openbare veiligheid.

In antwoord hierop stemde het Cinea ermee in klager aanvullende informatie te verstrekken. De Ombudsvrouw is van mening dat de aanvullende informatie voldoende is om de reden te achterhalen waarom het Cinea zich beriep op de uitzondering ten behoeve van de openbare veiligheid. Gezien deze aanvullende informatie acht de Ombudsvrouw het ook redelijk dat het Cinea zich in deze zaak beroept op de uitzondering ten behoeve van de openbare veiligheid.

Aangezien het Cinea ermee instemde de suggestie van de Ombudsvrouw op te volgen, sloot de Ombudsvrouw de zaak met de conclusie dat verder onderzoek niet gerechtvaardigd is.