Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Onderzoeken doorzoeken

Zaak
Datum marge
Trefwoorden
Of probeer oude trefwoorden (voor 2016)

1 - 20 van 214 resultaten weergeven

Besluit over de weigering van de Europese Dienst voor extern optreden om het publiek toegang te verlenen tot documenten betreffende de politiemissie van de EU voor de Palestijnse Gebieden (zaak 2051/2021/MIG)

Maandag | 07 maart 2022

De zaak betrof een verzoek om publieke toegang tot documenten in verband met een civiele missie van de EU in de Palestijnse Gebieden. EDEO identificeerde zes documenten die binnen de reikwijdte van het ingediende verzoek om toegang te verlenen vielen, en weigerde inzage te geven. Onder verwijzing naar uitzonderingen volgens de EU-wetgeving inzake toegang van het publiek tot documenten stelde de Dienst dat openbaarmaking van de betrokken documenten het openbaar belang op het gebied van de openbare veiligheid en internationale betrekkingen zou kunnen ondermijnen.

Het onderzoeksteam van de Ombudsman heeft de betrokken documenten bestudeerd en heeft aanvullende vertrouwelijke toelichtingen van EDEO ontvangen. Op basis hiervan en rekening houdend met de ruime beoordelingsmarge waarover de EU-instellingen beschikken, wanneer zij van mening zijn dat de openbare veiligheid en internationale betrekkingen in gevaar zijn, heeft de Ombudsman vastgesteld dat het besluit van EDEO om toegang te weigeren niet kennelijk onjuist was. Aangezien het algemeen belang in kwestie niet kan worden vervangen door een ander openbaar belang dat belangrijker wordt geacht, sloot de Ombudsman het onderzoek met de bevinding dat er in deze zaak geen sprake was van wanbeheer.

Decision on the European Commission’s decision to recover grants paid under EU funded projects carried out by a national police authority (case 1733/2020/LM)

Maandag | 11 oktober 2021

The complainant, a national police force, received two grants from the European Commission for projects to fight transnational crime, which it carried out successfully. Following audits of the projects, the Commission found that a big part of the costs were ineligible mainly due to the lack of supporting documents. The Commission therefore decided to recover a considerable part of the grants. The complainant turned to the Ombudsman arguing that the decision was disproportionate and that the Commission had not shown flexibility. The complainant considered that the Commission should have allowed it more time to send additional supporting documents and that it should have done another audit.

The Ombudsman found that it was reasonable for the Commission to conclude that the complainant had violated its contractual obligations under the ‘grant agreement’. The Commission had acted in accordance with EU financial rules and given the complainant ample opportunity to provide comments and submit additional supporting documents as proof of the costs it claimed. The Commission had also shown flexibility by agreeing to review supporting documents submitted late. The Ombudsman thus closed the inquiry with a finding of no maladministration.