Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Onderzoeken doorzoeken

1 - 20 van 303 resultaten weergeven

Besluit over de behandeling door de Europese Commissie van twee inbreukklachten over de planningswetgeving betreffende winkelruimte in Duitsland (gevoegde zaken 2238 en 2249/2021/MHZ)

Vrijdag | 16 december 2022

De klagers zijn twee detailhandelsbedrijven, Ikea en Decathlon, die beweren dat de Europese Commissie inbreukprocedures tegen Duitsland betreffende de wetgeving inzake ruimtelijke ordening en winkelruimte niet naar behoren heeft behandeld. De klagers maakten bezwaar tegen de duur van de procedure, aangezien de eerste klacht wegens inbreuk in 2008 was ingediend. Zij maakten ook bezwaar tegen de verschillende verklaringen die de Commissie voor de vertraging gaf.

In de loop van het onderzoek deelde de Ombudsman voorlopige bevindingen mee aan de Commissie, met name dat de Commissie een onredelijk lange tijd (meer dan dertien jaar) nodig had gehad om de eerste administratieve stadia van de inbreukprocedure te behandelen. Zij stelde voor dat de Commissie onverwijld een besluit neemt over de volgende fase van de procedure.

In antwoord op de bevindingen van de Ombudsman gaf de Commissie uitleg om de genomen tijd te rechtvaardigen en gaf aan dat ze van plan was om begin 2023 een besluit te nemen.

De Ombudsman was van mening dat lange duur van de procedure niet gerechtvaardigd was. De Ombudsman heeft het onderzoek afgesloten met de vaststelling dat er sprake is van wanbeheer. Zij was van mening dat het geen zin heeft een aanbeveling te doen, aangezien de Commissie heeft toegezegd in de komende maanden een besluit te nemen. De Commissie dient tegen eind maart 2023 verslag uit te brengen aan de Ombudsman.

Decision on the delay by the European Commission in publishing several European Assessment Documents for steel products used in the construction sector (case 1597/2021/VB)

Woensdag | 14 december 2022

The complainant, a steel products manufacturer, was concerned about the delay incurred by the Commission in publishing ‘European Assessment Documents’ (EADs) relating to four of its products, which hampered its ability to market these products within the European Economic Area.

The Ombudsman found that there have been significant delays in the procedures for adopting and publishing EADs, which is regrettable. However, the Commission has since taken steps to address the delays, and has provided the complainant with a clear timeline for the publication of the four EADs in question.

In light of this, the Ombudsman closed the inquiry with the conclusion that no further inquiries into the matter are justified at this stage. However, she asked the Commission to update her on the effectiveness of the steps it has taken to address the backlog in the publication of EADs.

Besluit over de wijze waarop de Europese Commissie een openbare raadpleging heeft gehouden over het initiatief inzake duurzame corporate governance (zaak 1956/2021/VB)

Maandag | 12 december 2022

De klagers, een aantal maatschappelijke organisaties, waren bezorgd over de wijze waarop de Europese Commissie een openbare raadpleging heeft gehouden met betrekking tot het initiatief inzake duurzame corporate governance, dat erop is gericht bedrijven aan te zetten tot een betere aanpak van duurzaamheidskwesties in hun activiteiten. De klagers voerden met name aan dat de Commissie in het kort na afsluiting van de openbare raadpleging gepubliceerde samenvattende feitenverslag de standpunten van de burgers die via online-campagneplatforms hebben gereageerd, niet correct heeft weergegeven.

De Ombudsman vond het betreurenswaardig dat de Commissie niet voor een burgervriendelijker aanpak had gekozen voor haar verslaggeving over de raadpleging, met name door meer informatie te verstrekken over de ontvangen antwoorden van degenen die aan de campagnes hadden deelgenomen. De beslissing van de Commissie om in het feitelijke samenvattingsverslag helemaal geen verslag te doen van de inhoud van de reacties op de campagne, brengt het risico met zich mee dat organisaties worden ontmoedigd om in de toekomst campagnes op te zetten. Dit zou afbreuk doen aan het vermogen van openbare raadplegingen om standpunten van het publiek te verzamelen en aan de betrokkenheid van de burgers bij het besluitvormingsproces.

Aangezien de Commissie inmiddels het daaruit voortvloeiende voorstel voor een richtlijn inzake passende zorgvuldigheid in het bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid heeft aangenomen, is verder onderzoek naar deze kwestie niet gerechtvaardigd. De Ombudsman heeft de Commissie echter een suggestie voor verbetering gedaan om ervoor te zorgen dat zij, in haar verslagen over de resultaten van openbare raadplegingen in de toekomst, betere informatie verstrekt over de antwoorden die van burgers werden ontvangen via campagneplatforms. De Ombudsman stelde ook voor dat de Commissie duidelijke informatie verstrekt aan organisaties over de wijze waarop in het kader van raadplegingen het best rekening kan worden gehouden met de reacties die zij via campagnes verzamelen.

Decision on how the Research Executive Agency (REA) complied with a decision by the European Commission concerning the evaluation of a project proposal under the Horizon 2020 programme (case 1521/2021/LM)

Dinsdag | 13 september 2022

The complainant participated in a call for proposals under the Horizon 2020 programme, which was organised by the Research Executive Agency (REA). The REA did not select the complainant’s proposal for funding but the European Commission subsequently annulled the REA’s decision and instructed the REA to re-evaluate the proposal. The REA re-evaluated the complainant’s proposal but decided not to allocate funds to it. Dissatisfied with this outcome, the complainant turned to the Ombudsman.

The Ombudsman found that the REA re-evaluated the proposal in line with the applicable rules and that the re-evaluation was fair. She thus closed the inquiry with a finding of no maladministration.