Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Onderzoeken doorzoeken

Zaak
Datum marge
Trefwoorden
Of probeer oude trefwoorden (voor 2016)

1 - 20 van 286 resultaten weergeven

Decision on how the Research Executive Agency (REA) complied with a decision by the European Commission concerning the evaluation of a project proposal under the Horizon 2020 programme (case 1521/2021/LM)

Dinsdag | 13 september 2022

The complainant participated in a call for proposals under the Horizon 2020 programme, which was organised by the Research Executive Agency (REA). The REA did not select the complainant’s proposal for funding but the European Commission subsequently annulled the REA’s decision and instructed the REA to re-evaluate the proposal. The REA re-evaluated the complainant’s proposal but decided not to allocate funds to it. Dissatisfied with this outcome, the complainant turned to the Ombudsman.

The Ombudsman found that the REA re-evaluated the proposal in line with the applicable rules and that the re-evaluation was fair. She thus closed the inquiry with a finding of no maladministration.

Decision on how the Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME) dealt with a Horizon 2020 funding proposal for the Enhanced European Innovation Council Accelerator Pilot (case 2097/2021/FA)

Vrijdag | 15 juli 2022

The case concerned how the Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME) dealt with a proposal for funding under the Enhanced European Innovation Council (EIC) Accelerator Pilot.

The complainant took issue with how EASME evaluated its proposal as well as with the lack of information received on the evaluation and possibilities for review. The complainant was also concerned with the delay by EASME in replying to his request that it review its decision.  

In the course of the inquiry, the European Innovation Council and SME Executive Agency (EISMEA), which succeeded and replaced EASME, explained why there was a delay in the review procedure. The Ombudsman considered that the explanation was reasonable. The Ombudsman also found that EASME had provided sufficient information to the complainant on the evaluation and possibilities for review. Nevertheless, the Ombudsman found that the feedback provided by EASME to the complainant was not sufficient, and did not allow a meaningful review of the evaluation of the proposal. The Ombudsman noted that, in the context of the new EIC Accelerator programme, EISMEA appears to provide more detailed feedback to applicants on the evaluation of their proposals.

The Ombudsman thus considered that no further inquiries were justified in this case and closed the inquiry.

Besluit over de weigering van de Raad van de Europese Unie om het publiek volledige toegang te geven tot documenten in verband met de onderhandelingen over het ontwerp voor een “wet inzake digitale markten” (zaak 1499/2021/SF)

Maandag | 27 juni 2022

De indiener van de klacht, een netwerk van journalisten uit verschillende Europese landen, verzocht om het publiek toegang te geven tot de eerste opmerkingen en vragen van de lidstaten over het wetgevingsvoorstel voor de wet inzake digitale markten. De Raad weigerde het publiek volledige toegang tot de betrokken documenten te verlenen, met het argument dat de volledige openbaarmaking ervan een lopend besluitvormingsproces zou ondermijnen.

De Ombudsman merkte op dat het een wettelijke vereiste is om het publiek op de hoogte houden van de voortgang van wetgevingsprocedures. Tijdige toegang tot wetgevingsdocumenten is van cruciaal belang voor burgers om hun op het Verdrag gebaseerde recht tot deelname aan het democratische leven van de EU te kunnen uitoefenen.

In dit geval stelde de Ombudsman vast dat de Raad onvoldoende had aangetoond dat de openbaarmaking van de gevraagde documenten het besluitvormingsproces van de Raad ernstig zou beïnvloeden, verlengen of bemoeilijken. De Ombudsman heeft derhalve het standpunt ingenomen dat de weigering van de Raad om openbare toegang te verlenen, getuigde van wanbeheer, en heeft de Raad aanbevolen het publiek volledige toegang te geven tot de gevraagde wetgevingsdocumenten.

In antwoord hierop verleende de Raad volledig toegang tot de gevraagde documenten. De Ombudsman is ingenomen met het positieve antwoord van de Raad op de aanbeveling, maar betreurt de tijd die de Raad nodig heeft gehad om het publiek toegang te verlenen. Door het verstrijken van meer dan een jaar sinds het verzoek zijn de vrijgegeven documenten immers niet langer bruikbaar voor het doel dat de indiener van de klacht voor ogen had, namelijk burgers informeren over een lopend wetgevingsproces. De Ombudsman heeft bijgevolg de bevinding van wanbeheer bevestigd.

De Ombudsman verzoekt de Raad om wetgevingsdocumenten openbaar te maken op een tijdstip waarop het publiek effectief kan deelnemen aan de discussie.

Decision on whether a requirement in a call for tenders for architectural services organised by the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound) was unnecessarily restrictive (Complaint 521/2021/LM)

Woensdag | 22 juni 2022

A call for tenders for the procurement of architectural services, organised by the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound), included the requirement that one member of the team that would provide the service be an architect registered with a specific association in Ireland. The complainant, an Irish architectural firm, contended that such a requirement is discriminatory, as other categories of professionals, such as registered building surveyors or chartered engineers, could provide the services listed in the call for tenders.

The Ombudsman found that Eurofound had not clearly demonstrated why the requirement was justified. However, she closed the inquiry with the finding that no further inquiries were justified because Eurofound has not awarded any contract. She nonetheless made a suggestion for improvement for any future calls for tenders for the provision of architectural services that Eurofound may organise.