Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Onderzoeken doorzoeken

1 - 20 van 401 resultaten weergeven

Decision on how the European Commission dealt with a request for public access to documents concerning the adoption of EU rules on real driving emissions values (case 1920/2022/NH)

Woensdag | 22 maart 2023

The complainant, a journalist, asked the European Commission for public access to documents concerning the adoption of EU rules on real driving emissions values. The Commission refused to grant access. In doing so, it invoked an exception under the EU's legislation on public access to documents, arguing that disclosure could undermine legal proceedings, as the matter had previously been subject to court proceedings and could be again in the future.

The Ombudsman inquiry team inspected the documents in question and confirmed that they contain internal legal advice concerning a judgment of the General Court of 13 December 2018. The Ombudsman found that, in view of the specific context of the case, it was reasonable for the Commission to assume that the same subject matter would be challenged in court again.

She therefore considered that the Commission was justified in protecting the confidentiality of four out of five documents at this stage, and concluded that there was no maladministration.

The fifth document is an official Commission decision to appeal to the Court. The Ombudsman’s view is that this document could be made public, in particular because the Commission’s arguments (as presented to the Court) are reflected in the publicly available opinion of the Advocate General. However, since this document was not the main document at issue of the complaint, the Ombudsman does not find it justified to prolong the inquiry into this matter. She trusts that the Commission will look at the document again and reconsider its position.

Decision on European Commission's decision to recover funds from an organisation in the context of an EU-funded project in the Horn of Africa relating to conservation and biodiversity (case 1842/2021/LM)

Dinsdag | 06 december 2022

The case concerned the European Commission’s decision to recover funds from an organisation that carried out an EU-funded project relating to environmental protection and biodiversity in the Horn of Africa. The Commission sought to recover the funds following the findings of an audit report. The complainant contested this decision.

In the course of the inquiry, the Commission waived its decision to recover the funds granted for one of the costs. The Commission further explained why it had considered the other costs concerned as ineligible. The Ombudsman considered that the Commission’s explanations were reasonable and closed the case with a finding of no maladministration.

Besluit over de manier waarop de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid is omgegaan met een verzoek om het publiek toegang te geven tot documenten betreffende een voorstel om lood in munitie te beperken (zaak 2124/2021/MIG)

Maandag | 14 november 2022

De zaak betrof een verzoek om toegang van het publiek tot documenten van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) betreffende lood in munitie. De EFSA had meer dan zeven maanden nodig om het verzoek te behandelen en verlengde de termijn herhaaldelijk, waardoor de klager de documenten niet kon gebruiken bij de voorbereiding van een bijdrage aan een door een ander EU-agentschap georganiseerde openbare raadpleging.

De Ombudsman leidde een onderzoek in en stelde wanbeheer vast in verband met de wijze waarop de EFSA het verzoek van de indiener van de klacht om toegang tot documenten had behandeld, en in het bijzonder het feit dat de EFSA zich niet had gehouden aan de tijdslimieten zoals bepaald in de EU-wetgeving inzake de toegang van het publiek tot documenten. Zij beval de EFSA aan de voorgeschreven termijnen niet langer met meer dan dertig werkdagen te verlengen in gevallen waarin zij een “billijke oplossing” aanbiedt. Zij beval ook aan dat de EFSA aanvragers in een vroeg stadium een lijst van de door haar geïdentificeerde documenten verstrekt wanneer een verzoek om toegang ruim is geformuleerd.

De EFSA antwoordde positief op de aanbevelingen van de Ombudsman en zegde toe haar regels en praktijken te wijzigen om ervoor te zorgen dat verzoeken voor publieke toegang tot documenten snel worden verwerkt. De Ombudsman sloot het onderzoek en verwelkomde het positieve antwoord van de EFSA en de stappen die de autoriteit reeds heeft genomen en van plan is te nemen om haar aanbevelingen uit te voeren.