• Een klacht indienen
  • Informatie aanvragen
60th Rome Treaty anniversaryUw Europa - De portaalsite voor Europese en nationale online-overheidsdiensten

Het beginsel van online openbare registers

beschikbare talen :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

In 2017 besloot de Europese Ombudsman het beginsel van online openbare registers te bevorderen door de volgende bepalingen vast te stellen:

“8.1 Ten behoeve van samenhang binnen het EU-bestuur, goed financieel beheer en de dienstverlening aan publieke gebruikers, neemt de Europese Ombudsman maatregelen om het gebruik van een openbaar documenten- en gegevensregister en/of een portaal voor het EU-bestuur te bevorderen.

8.2 In afwachting van de resultaten van voornoemde maatregelen past de Ombudsman, bij zijn organisatie, het beginsel van online openbare registers toe middels de publicatie van documenten betreffende hoofdactiviteiten onder de online rubriek “Zaken”, de directe en volledige publicatie van alle vastgestelde documenten op het gebied van strategie, beleid en beheer op hoog niveau en de publicatie van zijn documentenordeningsplan.

(Artikel 8, lid 2, van het Besluit van de Europese Ombudsman inzake archiefbeheer bij het bureau van de Europese Ombudsman, 13 maart 2017.)

Om uitvoering te geven aan artikel  8, lid 2, reikt de Europese Ombudsman de volgende informatie aan:

Indien u vragen hebt, kunt u contact opnemen met eenheid 5 - Procesbeheer en onderzoeken