• Een klacht indienen
  • Informatie aanvragen
60th Rome Treaty anniversaryUw Europa - De portaalsite voor Europese en nationale online-overheidsdiensten

De Europese Code van Goed Administratief Gedrag

Op 6 september 2001 nam het Europees Parlement een resolutie aan welke goedkeuring gaf aan de Code van Goed Administratief Gedrag die de instellingen en organen van de Europese Unie, hun administraties en hun ambtenaren dienen te respecteren in hun relaties met het publiek.

De Code is gebaseerd op de beginselen van Europees administratief recht welke vervat zijn in de rechtspraak van het Hof van Justitie en is tevens geïnspireerd op nationale wetten.

Verklaring

Verklaring afgelegd tijdens het zesde seminarie van nationale Ombudsmannen van de EU-lidstaten en de kandidaat-lidstaten te Straatsburg, 14-16 oktober 2007

Het Europees Netwerk van Ombudsmannen heeft deze verklaring opgesteld om meer bekendheid te geven aan de EU-dimensie van het werk van de ombudsmannen en om inzicht te geven in de diensten die zij verlenen aan mensen met klachten over kwesties die onder het EU-recht vallen.

De nationale en regionale ombudsmannen spelen een zeer belangrijke rol bij het garanderen dat de burgers en inwoners van de EU hun rechten kennen en deze rechten kunnen uitoefenen. Samen met de Europese Ombudsman vormen zij het Europees Netwerk van Ombudsmannen.

Het Europees Netwerk van Ombudsmannen verenigt op vrijwillige basis de nationale en regionale ombudsmannen en gelijksoortige organen van de lidstaten van de Europese Unie, de nationale ombudsmannen van de kandidaat-lidstaten en van IJsland en Noorwegen, alsmede de Europese Ombudsman en de Commissie verzoekschriften van het Europees Parlement. In Duitsland wordt de rol van de ombudsman vervuld door verzoekschriftencommissies op regionaal en nationaal niveau. Deze commissies maken deel uit van het Netwerk.