• Een klacht indienen
  • Informatie aanvragen
60th Rome Treaty anniversaryUw Europa - De portaalsite voor Europese en nationale online-overheidsdiensten

Ombudsman: ethiek en gedrag

Ombudsman ethiek en gedrag

Emily O'Reilly heeft op 5 februari 2015 haar goedkeuring gehecht aan de gedragscode voor de Ombudsman. Uit dit initiatief blijkt dat transparantie en ethisch handelen bij haar hoog in het vaandel staan. Voorts blijkt eruit dat zij stellig de mening toegedaan is dat de Europese instellingen het vertrouwen van de burgers pas kunnen terugwinnen als ze zelf burgervriendelijk, controleerbaar en transparant te werk gaan en aan de hoogste ethische normen voldoen.

In de strategie van de Ombudsman, zoals verwoord in Op weg naar 2019, beloven we dat we zullen doen wat we zeggen en dat we ons bij al onze werkzaamheden geheel en al zullen houden aan onder meer de beginselen van integriteit en verantwoordelijkheid. Het materiaal op de pagina Ethiek en gedrag van de website is bedoeld om deze beloften waar te maken.

Naast de gedragscode en de belangenverklaring van de ombudsman bevat deze pagina informatie over kosten van dienstreizen en representatiekosten. Op grond van deze informatie, in combinatie met informatie op andere pagina's van de site, ontstaat een duidelijk beeld van het gedrag en uitgavenbeleid van de Ombudsman.

Lees meer...

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007