• Een klacht indienen
  • Informatie aanvragen
60th Rome Treaty anniversaryUw Europa - De portaalsite voor Europese en nationale online-overheidsdiensten

Verkiezingen

Het Europees Parlement is verantwoordelijk voor de verkiezing van de Europese Ombudsman. Het reglement van orde van het Europees Parlement geeft details van de verkiezingsprocedure.

Zie voor gedetailleerde informatie over de verkiezing van de Europese Ombudsman de website van het Europees Parlement onder: