• Een klacht indienen
  • Informatie aanvragen
60th Rome Treaty anniversaryUw Europa - De portaalsite voor Europese en nationale online-overheidsdiensten

Bestuursrecht

Modelregels inzake de bestuursprocessen van de EU

Op 1 september 2014 publiceerde het Research Network on EU Administrative Law (ReNEUAL) een set modelregels inzake de bestuursprocessen van de EU. De set is beschikbaar op de website van ReNEUAL: www.reneual.eu.

De Europese Ombudsman heeft het ReNEUAL-project een aantal jaren ondersteund. Naar aanleiding van een bijeenkomst met de stuurgroep van ReNEUAL in 2010 organiseerde de Ombudsman in maart 2012 een conferentie, waar ReNEUAL-leden toelichting gaven bij hun voorstel om regels op te stellen die zinvol zijn als wetgevingsvoorstel en als overtuigende samenvatting van de beginselen die in de huidige wetgeving zijn vastgelegd. Naarmate het project vorderde, verschaften stafleden van de Ombudsman inlichtingen, leverden commentaar op voorstellen en namen actief deel aan twee in 2013 gehouden conferenties.

ReNEUAL presenteerde de resultaten van de werkzaamheden tijdens een tweede gezamenlijke conferentie met de Ombudsman in mei 2014. Het ReNEUAL-team heeft de tekst van de modelregels daarna gefinaliseerd, rekening houdend met het debat dat tijdens de conferentie plaatsvond.

In haar afsluitende opmerkingen bij de conferentie van mei 2014 zei de Ombudsman het volgende:

De bergen werk die het Research Network on EU Administrative Law met succes heeft verricht in de vijf jaar na de oprichting, maken het bestuurlijke kader waarbinnen de EU-instellingen hun werkzaamheden verrichten, zichtbaarder en begrijpelijker. Ik ben ervan overtuigd dat dit werk de EU-instellingen op lange termijn aanzienlijk beter kan helpen om optimaal te presteren door eerlijk, transparant en doeltreffend te handelen, op een manier die openstaat voor de participatie van belanghebbenden en burgers in het algemeen.

De modelregels van ReNEUAL zullen een waardevolle inspiratiebron vormen voor de Ombudsman bij het uitvoeren van haar missie om de democratie te dienen door samen met de instellingen van de Europese Unie te werken aan een doeltreffender, controleerbaarder, transparanter en ethischer bestuur.