• Een klacht indienen
  • Informatie aanvragen
60th Rome Treaty anniversaryUw Europa - De portaalsite voor Europese en nationale online-overheidsdiensten

beschikbare talen : 

De Europese Ombudsman onderzoekt klachten over wanbeheer in de instellingen en organen van de EU. Iedere burger of ingezetene van de EU en elk bedrijf en elke vereniging in een lidstaat kan een klacht indienen bij de Ombudsman. De Ombudsman biedt een snelle, flexibele en kostenloze manier om problemen met de Europese administratie op te lossen. Voor meer informatie: www.ombudsman.europa.eu

Voor vragen van de pers: Mw Gundi Gadesmann, Hoofd van de Eenheid Media en Externe Relaties, tel.: +32 2 284 26 09, Twitter: @EUombudsman