• Een klacht indienen
  • Informatie aanvragen
60th Rome Treaty anniversaryUw Europa - De portaalsite voor Europese en nationale online-overheidsdiensten

Inleiding

beschikbare talen :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

De Europese Ombudsvrouw moet ervoor zorgen dat burgers, NGO’s, verenigingen en bedrijven zich bewust zijn van hun recht om klachten in te dienen over wanbeheer in de EU-instellingen. De Ombudsvrouw erkent de belangrijke rol die de media spelen bij de informatievoorziening aan het publiek, de verrijking van het debat en het bevorderen van de zichtbaarheid van haar diensten in alle lidstaten van de EU. Een proactief mediabeleid is een belangrijk onderdeel van haar activiteiten en inspanningen om de eerbiediging van rechten uit hoofde van de EU-wetgeving te bevorderen en de kwaliteit van het bestuur te verbeteren.

In haar mediabeleid volgt de Ombudsvrouw twee wegen: enerzijds tracht zij met behulp van de algemene media (televisie, kranten, radio) het bredere Europese publiek te informeren over haar werkzaamheden en anderzijds richt zij zich met behulp van meer gespecialiseerde media (economische of consumententijdschriften en interne nieuwsbrieven van verenigingen, NGO’s en belangengroepen) op specifieke groepen potentiële klagers.

De Ombudsvrouw probeert tegenover journalisten zo transparant en toegankelijk mogelijk te zijn, omdat het publiek moet kunnen begrijpen waar zij zich mee bezighoudt. Zij licht de media in over de aanvang van onderzoeken, minnelijke schikkingen die instellingen hebben aanvaard om klagers tevreden te stellen, belangrijke ontwerpaanbevelingen aan instellingen en besluiten tot afsluiting van zaken. Daarnaast verstrekt de Ombudsvrouw informatie aan de media over haar jaarverslag, de meest recente statistieken, haar bijdragen aan actuele openbare debatten en initiatieven en overige met de Ombudsman in verband staande onderwerpen die relevant zijn voor het publiek. Hoewel de Ombudsvrouw ernaar streeft haar werk in alle openheid te verrichten, respecteert zij de legitieme eisen van klagers die willen dat hun zaken vertrouwelijk worden behandeld.

De Ombudsvrouw wil contacten onderhouden met de in Brussel gevestigde Europese correspondenten en met nationale en regionale journalisten in alle lidstaten van de EU. Zij informeert de media hoofdzakelijk via persmededelingen, persconferenties, achtergrondgesprekken en interviews. Zij probeert journalisten zo goed mogelijk van dienst te zijn door ze te voorzien van toegankelijke en begrijpelijke berichten.

Voor meer informatie over de media-activiteiten van de Ombudsman kunt u contact opnemen met: Mevr. Gundi Gadesmann, Hoofd van de Eenheid Media en Externe Betrekkingen, tel. +32 2 284 26 09.