• Een klacht indienen
  • Informatie aanvragen
60th Rome Treaty anniversaryUw Europa - De portaalsite voor Europese en nationale online-overheidsdiensten

Infografieken van 2018

Naleving van de voorstellen van de Ombudsman in 2016
Duur van de onderzoeken in zaken die in 2017 door de Europese Ombudsman zijn afgesloten (gemiddeld minder dan 9 maanden)
Resultaten van de door de Europese Ombudsman in 2017 afgesloten onderzoeken
Evolutie van het aantal onderzoeken door de Europese Ombudsman
Door de Europese Ombudsman ondernomen acties naar aanleiding van in 2017 ontvangen klachten
Onderwerp van de door de Europese Ombudsman in 2017 afgesloten onderzoeken
De door de Europese Ombudsman in 2017 verrichte onderzoeken betroffen de volgende instellingen
Aantal klachten buiten het mandaat van de Europese Ombudsman 2003-2017
Aantal klachten binnen het mandaat van de Europese Ombudsman 2003-2017
Herkomst van door de Europese Ombudsman in 2017 geregistreerde klachten en geopende onderzoeken
Strategische werkzaamheden in 2017
Adviezen, klachten en onderzoeken in 2017
Klachten overgedragen aan andere instellingen en organen; klagers die door de Europese Ombudsman in 2017 zijn geadviseerd om contact op te nemen met andere instellingen en organen (in totaal 1 148)
De versnelde procedure van de Europese Ombudsman - Hulpmiddel voor een snellere toegang tot EU-documenten