• Een klacht indienen
  • Informatie aanvragen
60th Rome Treaty anniversaryUw Europa - De portaalsite voor Europese en nationale online-overheidsdiensten

Infografieken van 2017

Naleving van de voorstellen van de Ombudsman in 2015
Duur van de onderzoeken in zaken die in 2016 door de Europese Ombudsman zijn afgesloten
Resultaten van de door de Europese Ombudsman in 2016 afgesloten onderzoeken
Evolutie van het aantal onderzoeken door de Europese Ombudsman
Onderzoeken waarbij in 2016 wanbeheer werd vastgesteld door de Europese Ombudsman
Door de Europese Ombudsman ondernomen acties naar aanleiding van in 2016 ontvangen klachten
Onderwerp van de door de Europese Ombudsman in 2016 afgesloten onderzoeken
De door de Europese Ombudsman in 2016 verrichte onderzoeken betroffen de volgende instellingen
Aantal klachten 2003-2016
Herkomst van door de Europese Ombudsman in 2016 geregistreerde klachten en geopende onderzoeken
Strategische werkzaamheden in 2016
Adviezen, klachten en onderzoeken in 2016
Klachten overgedragen aan andere instellingen en organen; klagers die door de Europese Ombudsman in 2016 zijn geadviseerd om contact op te nemen met andere instellingen en organen
Aantal media hits
The European Ombudsman and you - How it works