• Een klacht indienen
  • Informatie aanvragen
60th Rome Treaty anniversaryUw Europa - De portaalsite voor Europese en nationale online-overheidsdiensten

Inleiding

De Ombudsvrouw erkent de belangrijke rol die de media spelen bij de informatievoorziening aan het publiek, de verrijking van het debat en het bevorderen van de zichtbaarheid van haar diensten in alle lidstaten van de EU. Een proactief mediabeleid is een belangrijk onderdeel van haar activiteiten en inspanningen om de eerbiediging van rechten uit hoofde van de EU-wetgeving te bevorderen en de kwaliteit van het bestuur te verbeteren.

Voor meer informatie over de media-activiteiten van de Ombudsman kunt u contact opnemen met: Mevr. Gundi Gadesmann, Hoofd van de Eenheid Media en Externe Betrekkingen, tel. +32 2 284 26 09.

Persberichten

17 januari 2018 :  Ombudsman recommends President Draghi suspend his ‘Group of 30’ membership

Following a year-long complaint-based inquiry, the European Ombudsman, Emily O'Reilly, has recommended that ECB President Mario Draghi suspend his membership of the Group of 30 (G30) for the remainder of his term in office in order to protect the Bank and its President from any perception that the Bank’s independence could be compromised. The Ombudsman has also recommended that future presidents of the ECB do not become members of the G30.

[...]

Lees meer...

18 december 2017 :  Ombudsman asks President Tusk to publish meetings with lobbyists
30 november 2017 :  Ombudsman welcomes EU decision to pay trainees in EU foreign delegations
Alle persberichten...