• Een klacht indienen
  • Informatie aanvragen
60th Rome Treaty anniversaryUw Europa - De portaalsite voor Europese en nationale online-overheidsdiensten

Inleiding

De Ombudsvrouw erkent de belangrijke rol die de media spelen bij de informatievoorziening aan het publiek, de verrijking van het debat en het bevorderen van de zichtbaarheid van haar diensten in alle lidstaten van de EU. Een proactief mediabeleid is een belangrijk onderdeel van haar activiteiten en inspanningen om de eerbiediging van rechten uit hoofde van de EU-wetgeving te bevorderen en de kwaliteit van het bestuur te verbeteren.

Voor meer informatie over de media-activiteiten van de Ombudsman kunt u contact opnemen met: Mevr. Gundi Gadesmann, Hoofd van de Eenheid Media en Externe Betrekkingen, tel. +32 2 284 26 09.

Persberichten

15 maart 2018 :  Ombudsman asks Commission to reassess Barroso appointment

After a year-long inquiry based on three separate complaints, the European Ombudsman, Emily O'Reilly, has asked that former Commission President Barroso’s employment with Goldman Sachs Bank be reassessed by its Ethics Committee in relation to its compatibility with the relevant Treaty obligations.

Ms O’Reilly made the Recommendation as the Ethics Committee’s initial assessment reflected a commitment from Mr Barroso that he would not lobby the Commission. This has now been put in doubt by a meeting, which took place between Mr Barroso and a Commission [...]

Lees meer...

20 februari 2018 :  Ombudsman launches ‘fast-track’ complaint procedure for access to documents
13 februari 2018 :  Ombudsman says Member States must open up their opaque negotiations on EU laws
Alle persberichten...