• Een klacht indienen
  • Informatie aanvragen
60th Rome Treaty anniversaryUw Europa - De portaalsite voor Europese en nationale online-overheidsdiensten

Inleiding

De Ombudsvrouw erkent de belangrijke rol die de media spelen bij de informatievoorziening aan het publiek, de verrijking van het debat en het bevorderen van de zichtbaarheid van haar diensten in alle lidstaten van de EU. Een proactief mediabeleid is een belangrijk onderdeel van haar activiteiten en inspanningen om de eerbiediging van rechten uit hoofde van de EU-wetgeving te bevorderen en de kwaliteit van het bestuur te verbeteren.

Voor meer informatie over de media-activiteiten van de Ombudsman kunt u contact opnemen met: Mevr. Gundi Gadesmann, Hoofd van de Eenheid Media en Externe Betrekkingen, tel. +32 2 284 26 09.

Persberichten

13 september 2017 :  Ombudsman welcomes proposals to strengthen Commissioner ethics and transparency rules

The European Ombudsman, Emily O'Reilly, welcomes the College of Commissioners’ decision to strengthen the ethics and transparency rules governing Commissioners’ activities, while in office and after they leave.

The measures, which include a much more detailed Code of Conduct for Commissioners and publishing the Independent Ethical Committee’s opinions on Commissioners’ post-mandate jobs, have previously been called for by the Ombudsman.

[...]

Lees meer...

17 juli 2017 :  Ombudsman asks nine questions on handling of Commissioners’ post-mandate jobs
24 mei 2017 :  Ombudsman launches list of Dos & Don’ts to help EU officials deal with lobbyists
Alle persberichten...