Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighets (EUIPO) underlåtenhet att svara på en begäran om översyn av dess beslut om att inte ersätta immaterialrättsliga kostnader genom SMF-fonden