Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Hur Europeiska kommissionen hanterat en begäran om allmänhetens tillgång till korrespondens med medlemsstaternas myndigheter om distribution av kirurgiska munskydd i samband med covid-19-pandemin