Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Europeiska datatillsynsmannens vägran att ge allmänheten tillgång till handlingar rörande en rapport om domen i målet Schrems II