Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Evropski parlament ni odgovoril na upravno pritožbo v zvezi z njegovo odločitvijo, da spremeni naravo pogodbe, na podlagi katere je bil zaposlen konferenčni tolmač