Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Kako je Evropska komisija obravnavala zahtevo za dostop javnosti do korespondence, izmenjane z organi držav članic, v zvezi z distribucijo medicinskih mask v okviru pandemije covida-19