Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Zavrnitev dostopa javnosti do dokumentov evropskega nadzornika za varstvo podatkov v zvezi s poročilom o sodbi v zadevi Schrems II