Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Evropska komisija ni odgovorila na ponavljajoče se prošnje pritožnika, naj ga obvesti o stanju postopka obravnave pritožbe v zvezi z državno pomočjo zoper Nemčijo

Neposkytnutí odpovědi ze strany Evropské komise na opakované upomínky stěžovatele, který žádal o aktuální informace o vyřizování stížnosti na Německo týkající se státní podpory.