Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Neodpovedanie Európskeho parlamentu na administratívnu sťažnosť týkajúcu sa jeho rozhodnutia zmeniť povahu zmluvy, na základe ktorej bol zamestnaný konferenčný tlmočník