Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Spôsob, ako Európska komisia vybavila žiadosť o prístup verejnosti ku korešpondencii s orgánmi členských štátov o distribúcii lekárskych rúšok v súvislosti s pandémiou COVID-19