Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Odmietnutie európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov poskytnúť prístup verejnosti k dokumentom týkajúcim sa správy týkajúcej sa rozsudku vo veci Schrems II