Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Neposkytnutie odpovede Európskou komisiou na opakované urgencie sťažovateľa, ktorý žiadal o aktuálne informácie v spojitosti s vybavovaním sťažnosti na Nemecko týkajúcej sa štátnej pomoci

Neposkytnutie odpovede Európskou komisiou na opakované urgencie sťažovateľa, ktorý žiadal o aktuálne informácie v spojitosti s vybavovaním sťažnosti na Nemecko týkajúcej sa štátnej pomoci.