Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Lipsa de răspuns din partea Parlamentului European la o reclamație administrativă privind decizia sa de a modifica natura contractului în temeiul căruia era angajat un interpret de conferință