Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Evaluarea de către Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO) a candidaturii unui candidat într-o procedură de selecție pentru recrutarea de secretari (EPSO/AST-SC/10/20)