Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Lipsa de răspuns din partea Comisiei Europene la întrebările reclamantului privind înmatricularea autovehiculelor [procedura în curs de constatare a neîndeplinirii obligațiilor CHAP (2013) 3090/EU-Pilot 6060/14/ENTR]