Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Lipsa de răspuns din partea Comisiei Europene la solicitările repetate ale reclamantului de a fi informat cu privire la prelucrarea unei plângeri privind ajutorul de stat îndreptate împotriva Germaniei

Neposkytnutí odpovědi ze strany Evropské komise na opakované upomínky stěžovatele, který žádal o aktuální informace o vyřizování stížnosti na Německo týkající se státní podpory.