Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Alegada inércia da Comissão face ao tratamento, em tempo útil, de uma queixa em matéria de auxílios estatais relativa ao setor do trigo duro em Itália

Údajné včasné nevyřízení stížnosti týkající se státní podpory ohledně odvětví pěstování pšenice tvrdé v Itálii ze strany Komise.