Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Brak odpowiedzi Parlamentu Europejskiego na skargę administracyjną dotyczącą jego decyzji o zmianie charakteru umowy, na podstawie której został zatrudniony tłumacz konferencyjny