Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Nieudzielenie przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) odpowiedzi na wniosek o ponowne rozpatrzenie decyzji o odmowie zwrotu kosztów związanych z własnością intelektualną w ramach Funduszu dla MŚP