Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Odmowa udzielenia przez Europejskiego Inspektora Ochrony Danych publicznego dostępu do dokumentów związanych ze sprawozdaniem dotyczącym wyroku w sprawie „Schrems II”